Приключи поредният прием по мярка 313

На 30.09.2013г. приключи приемът на МИГ за проекти по мярка 313"Насърчаване на туристическите дейности" с един внесен проект.

Предложението е на Община Стражица, наименованието на проекта е: "Подобряване условията за експониране и представяне на местното културно наследство в изложбена зала-град Стражица"