Акценти в новата ОСП

Акцентите в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бяха разгледани по време на Годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, състояла се в курорта Албена.

В дискусията с местните власти се включиха зам.-министърът на земеделието Явор Гечев, изпълнителният директор на Фонд "Земеделие" Васил Грудев и др. По време на диалога бяха повдигнати жизненоважни въпроси за всяка една община. Един от тях е напояването и създаването /или по-скоро възстановяването/ на напоителната инфраструктура.
Според Венчо Златанчев, общински съветник в община Сапарева баня, селските райони замират. С отглежданите преди години 3 000 дка овощни насаждения, общината е била производител и износител на плодове. Сега заради липсата на напояване, овощарството е съсипано.
Пренасочването на усилия и средства към животновъдството, овощарството, зеленчукопроизводството, ще доведе до положителни резултати в добруджанската община Ген. Тошево, смята кметът Димитър Михайлов. Това са отрасли с традиции в общината. 
При последния прием на проекти в ДФ "Земеделие" са подадени общо 414 заявления по мерките 313, 321 и 322, съобщи в Албена изпълнителният директор на Фонда Васил Грудев. Едва 20% от тях обаче ще бъдат финансирани поради липса на бюджет. Какво ще се случи с останалите общински проекти беше въпросът, който вълнуваше всички представители на местните власти.