Проекти по приключил Четвърти прием на МИГ

Приключи Четвърти прием на МИГ по мярка 312. Секторът на бизнеса входира 4 заявления за финансово подпомагане.

1.  УИН: СМР/4/43/М312/59

Проект: „Модернизиране на фотостудио и оборудване на новопостроен магазин за аксесоари гр.Лясковец”

     Кандидат: ЕТ „Спектър-Галина Симеонова”     

2. УИН: СМР/4/43/М312/60

Проект:  Повишаване на конкурентоспособността на „Владитурс” ЕООД, чрез модернизиране на кухненско оборудване, закупуване на автомобил и развиване на кетъринг дейност”

Кандидат: „Владитурс” ЕООД

3. УИН: СМР/4/43/М312/61

Проект: "Развитие на иновативна фирма за услуги за свободното време чрез използване на интернет базирани технологии"

Кандидат: „НУОМ” ЕООД

 4.СМР/4/43/М312/62

Проект: „Инвестиционен проект на допълващо застрояване, навес и бар към кафе-аператив, довършителни работи и закупуване на обзавеждане и оборудване.

Кандидат: ЕТ „Даневи – 83- Ангелинка Данева”