На 18.11.отваря мярка 112 от ПРСР

Младите фермери имат отново шанс за входират своите проекти по мярка 112. Заповед за прием по мярка 112 ``Създаване на стопанства на млади фермери``, от 18.11.2013 до 20.12.2013 г. ще намерите на сайта на МЗХ и ДФЗ.