МИГ отваря прием по Мярка 323 Б""Опазване и възстановяване на културното наследство"

От 15 януари 2014 г. до 15  март 2014 г.,с фиксиран бюджет за Пети период  на прием в размер на 106 357,30 лева.