Изменения по приема за мярка 121

Документ 1

Документ 2