МИГ отваря последна покана за прием по мерки 312 и 322

Мярка 312"Подкрепа за създаване и развитие на микропреприятия": срок за прием: 18-21.03.2014г. Покана!

Мярка 322"Обновяване и развитие на населените места": срок за прием: 18-21.03.2014г. Покана!