Класиране външни експерти

Във връзка с приключил конкурс за външни експерти и оценители на МИГ, въз основа на Решение на Ус на МИГ №СМР-УС-04/15/28.02.2014г. се извърши следното класиране: 

 

-1.Красимира Боюклиева

 

-2. Стефан Атанасов

 

-3. Мая Орманова

 

-4. Петя Ганчева