Списък с входирани проекти по приключил Пети прием на МИГ

Списък с постъпилите проектни предложения по мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства» и М 323 Б «Опазване и възстановяване на културното наследство»

 1. Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», Рег.№ СМР/5/64/М121/63,Проект:„Закупуване на специализирана земеделска техника”, кандидат: „Димес – 2001” ООД, адрес: с.Камен, ул.”Ал.Стамболийски” 14, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 1. Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», Рег.№ СМР/5/64/М121/64

Проект» „ Закупуване  на селскостопанска техника с цел модернизиране на стопанството и повишаване на конкурентоспособността му”, кандидат: „Клас – 96” ЕООД, адрес: с.Николаево, стопански двор, общ.Стражица, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;

 1. Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», Рег.№ СМР/5/64/М121/65, Проект: „Закупуване на земеделска техника за модернизиране на стопанството и повишаване на конкурентоспособността му”, кандидат: ЗПК „Златен клас”, адрес: с.Сушица, ул.”Г.Димитров” 3, email: zlaten Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 1. Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», Рег.№ СМР/5/64/М121/66, проект: „Модернизиране на земеделското стопанство и повишаване на неговата конкурентоспособност, чрез закупуване на нова селскостопанска техника”, кандидат: ЗП Мирослав Андреев, адрес: с.Благоево, ул. „Лом” 10;
 1. Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», Рег.№ СМР/5/64/М121/67;

       Проект: „Засилване конкурентоспособността на земеделското стопанство, чрез     модернизиране на машинно – тракторния парк”, кандидат: „Мони – 99” ЕООД, адрес:гр.Стражица, ул.”Михаил Друмев” 85;

 1. Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», Рег.№ СМР/5/64/М121/68, проект: „Закупуване на специализирана земеделска техника”, кандидат: „Центромед” ООД, адрес: с.Балканци, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 1. Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», Рег.№ СМР/5/64/М121/69проект: „ Модернизиране на биологична лозарска ферма”, кандидат: „Лозови хълмове” ЕООД, адрес: гр.Лясковец, ул. „Моско Москов” 5, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 1. Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», Рег.№ СМР/5/64/М121/70, проект: «Закупуване на специализирана земеделска техника», кандидат: ЗП Марин Чешмичков, адрес: с. Джулюница, ул.»Стефан Панев» № 16;email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 2. Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, Рег.№ СМР/5/64/М121/71, проект:„Инвестиционен проект за въвеждане на иновативна технология за земеделие с цел опазване на околната среда”;кандидат: „ТИВА І „ ЕООД, адрес: с. Сушица, ул. „Първи май” 34, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 1. Мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство, Рег.№ СМР/5/64/М121/72, проект:„ Музиката на родния край”, кандидат:Община Стражица, адрес: гр.Стражица, ул.”Дончо Узунов” № 5, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 1. Мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство”, рег.№ СМР/5/64/М121/73, проект: „Създаване на етнографски артцентър”, кандидат: НЧ „Пробуждане 1896”, адрес: с. Джулюница, ул. Цар  Освободител” № 8, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 1.  Мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство”, рег.№ СМР/5/64/М121/74, проект: „Изкуството – мост за съхраняване на традициите от миналото към настоящето”, кандидат: УН при ОУ „П.Р.Славейков”, адрес: с.Джулюница, ул.”Стефан Стамболов” 1, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 1. Мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство”, рег.№ СМР/5/64/М121/75, проект:„ Да се поклоним пред миналото, за де сме изправени в бъдещето”, кандидат:НЧ „Развитите – 1902”, адрес: с.Мерданя, 

14. Мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство”, рег.№ СМР/5/64/М121/76, проект: „Опазване културното наследство на община Лясковец чрез провеждане  седмица на местното кулинарно разнообразие”, кандидат: СНЦ „Партньори за Лясковец”, адрес: гр.Лясковец, ул.”Бузлуджа” № 1, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .