Заповед за актуализиране на бюджета по отворен прием

Актуализиран бюджет по прием за мярка 322