Дати за заседания на комисията за оценка и избор на проекти

Комисия по Мярка 121»Модернизация на земеделските стопанства».

Място:гр.Лясковец, ул.”Трети март”№1, ет.2, офис на МИГ

Дата: 26  март  2014г., сряда, Начален час: 09.00ч.

.Редовни членове:д-р Ивелина Гецова (Председател на УС на МИГ); Красимира Желязкова  (УС на МИГ); Пламен Пенчев (УС на МИГ);Стефан Атанасов (външен експерт 1) ;Николай Зарков (външен експрерт 2 ).

Комисия по Мярка 323Б „Опазване и възстановяване на културното наследство“

 

 Място:гр.Лясковец, ул.”Трети март”№1, ет.2, офис на МИГ

 

Дата: 27 март  2014г., четвъртък, Начален час: 09.00ч.

 

Редовни членове: Денчо Димов (УС на МИГ); Сергей Добрев  (УС на МИГ); Пламен Пенчев (УС на МИГ); Стефан Атанасов (външен експерт 1) ;Николай Зарков (външен експрерт 2 ).

Комисия по Мерки: Мярка 111“Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, Мярка 312“ Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, Мярка 331“ Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в

 

областите, обхванати от ос 3“

 

Място:гр.Лясковец, ул.”Трети март”№1, ет.2, офис на МИГ

 

Дата: 26 март  2014г., сряда, Начален час: 14.00ч..

 

Редовни членове: д-р Ивелина Гецова (УС на МИГ); Красимира Желязкова  (УС на МИГ); Пламен Пенчев (УС на МИГ); Стефан Атанасов (външен експерт 1) ;  Николай Зарков (външен експрерт 2 ).

Комисия по мерки: Мярка  321“ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и Мярка 322“ Обновяване и развитие на населените места“.

 Място:гр.Лясковец, ул.”Трети март”№1, ет.2, офис на МИГ

Дата: 27 март  2014г., четвъртък, Начален час: 14.00ч.

Редовни членове: Денчо Димов  (УС на МИГ); Антоанета Чукурова   (УС на МИГ);  Пламен Пенчев (УС на МИГ); Стефан Атанасов (външен експерт 1) ;  Николай Зарков (външен експрерт 2 ).