Внесени проекти по Шеста покана

Мярка 331„Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3", Рег.№ СМР/6/16/М331/77, проект: „Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм, в т.ч селски туризъм”, като част от професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, кандидат: кандидат: ЦПО „СТИК” ЕООД, 

 Мярка 322 „Обновяване и развитите на населените места”, Рег.№ СМР/6/13/М322/78, проект: „Довършителни дейности в храм Св.Архангел Михаил с.Горски Сеновец”, кандидат: Община Стражица, Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитите на микропредприятия”, Рег.№ СМР/6/М312/79, проект: Инвестиционен проект на допълващо застрояване навес и бар към кафе- аперитив  довършителни работи  и закупуване на обзавеждане и оборудване”, кандидат: ЕТ „Даневи – 83 – Ангелинка Данева”, 

Мярка 322 „Обновяване и развитите на населените места”, Рег.№ СМР/6/13/М322/80, проект: Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец, 

Мярка 312„Подкрепа за създаване и развитите на микропредприятия”, Рег. № СМР/6/12/М312/81, проект: „Модернизиране на фото студио и оборудване на навопостроен магазин за аксесоари”, кандидат:ЕТ „Спектър – Галина Симеонова”, 

Мярка 312„Подкрепа за създаване и развитите на микропредприятия”, Рег. № СМР/6/12/М312/82, проект: „Инвестиции за оборудване на „Геомар Агротех” ЕООД за предлагане на конкурентни услуги по рециклиране на селскостопанска техника”, кандидат: „Геомар Агротех” ЕООД, 

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, Рег.№ СМР/6/14/М321/83, проект: „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Лясковец”, кандидат: СНЦ „Партньори за Лясковец”,