МИГ подписа договори със свои бенефициенти

През настоящата седмица МИГ подписа 13 договора със свои бенефициенти. Общата стойност на финансираната субсидия е в размер на 700 000 лева. Проектите са по мерки 121, 321, 322 и 323. Предстои подписването на още 10 договора в най-скоро време.