Очаквайте нов прием

МИГ планира да отвори последен прием по изпълнение на СМР до края на м.август 2014г. Приемът е извънреден с остатъчни средства по следните мерки: 111, 121, 312 и 322. Очаквайте повече информация до края на седмицата.