Актуална информация за сключени договори на МИГ

Сключени договори между МИГ, ДФЗ-РА и бенефиценти по СМР