Приключи Седми, последен прием на МИГ

Входирани проекти по Седми прием: 

1.Мярка 111«Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания»", СМР /7/46/М111/84, кандидат СНЦ «Агенция за икономическо развитие и инвестиции» Силистра, проект:

2. Мярка 111«Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания»", СМР/7/46/М111/88/, кандидат: «Център за Европейски технологии и проекти», проект: Информационни дейности: 2 бр. Информационни сессии.

3. Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, СМР/7/48/М121/85, кандидат: «Клас – 96» ЕООД, проект: «Закупуване на селскостопанска техника с цел модернизиране на стопанството и повишаване конкурентоспособността му»

4.Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитите на микропредприятия”,СМР/7/47/М312/86, кандидат: «Изгрев –ПС» ЕООД, проект: «Закупуване на транспортно средство за предлагане на нова услуга за региона на община Стражица»,

 5. Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитите на микропредприятия”, Рег.№ СМР/7/47/М312/89, проект: „Развитие на иновативна фирма за услуги за свободното време чрез използване на интернет базирани технологии”, кандидат: „НУОМ”ЕООД.

 6.Мярка 322 „Обновяване и развитите на населените места”,Рег.№СМР/7/49/М322/88, проект „Ремонт на тротоар, разположен на южната граница на улица”Бузлуджа” , кандидат: Община Лясковец.