Актуализирана справка за подписани договори на МИГ

Справка за договорирани средства на бенефициенти на МИГ