Нов договор към Стратегията за местно развитие
На 7 октомври 2014г. между МИГ, ДФЗ-РА и Сдружение "Партньори за Лясковец" се подписа договор за изпълнеине на проект с №41/3/3211344 по Мярка 321 за създаване на мобилен център за социални услуги. Проектът предвижда закупуването на автомобил за доставка на социални услуги, адаптиран за хора със специфични нужди на територията на община Лясковец.