МИГ подписа 4 нови договори по мярка 312

МИГ подписа всички одобрени проекти по мярка 312 както следва:

1. Проект: „Модернизиране на фотостудио и оборудване на новопостроен магазин за аксесоари гр.Лясковец”

     Кандидат: ЕТ „Спектър-Галина Симеонова”     

     Стойност на проекта:36 950,20 лв.

2. Проект:  Повишаване на конкурентоспособността на „Владитурс” ЕООД, чрез модернизиране на кухненско оборудване, закупуване на автомобил и развиване на кетъринг дейност”

Кандидат: „Владитурс” ЕООД

Стойност на проекта: 38 188 лв

3.  Проект: „Инвестиционен проект на допълващо застрояване, навес и бар към кафе-аператив, довършителни работи и закупуване на обзавеждане и оборудване.

Кандидат: ЕТ „Даневи – 83- Ангелинка Данева”

Стойност на проекта: 43 499,68 лв.

     4. Проект: „Инвестиции за оборудване на „Геомар Агротех” ЕООД за предлагане на конкурентни услуги по рециклиране на селскостопанска техника”, кандидат: „Геомар Агротех” ЕООД