Възможност за обучения

ЦПО„Стик” ЕООД заедно със Сдружение „МИГ-Лясковец- Стражица”обявяват предстоящо обучение по Мярка 331„Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ОС 3» от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

Обява за участие в обучение

 

ЦПО„Стик” ЕООД заедно със Сдружение „МИГ-Лясковец- Стражица”обявяват предстоящо обучение по Мярка 331Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ОС от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

Обучението ще се проведе в хотел”Лесопарк” гр. Лясковец, продължителност на обучението- 3 дни, 2 нощувки, период на обучението: Януари- Февруари 2015г.

Осигуряват се безплатен транспорт, настаняване и храна в хотела.

 

Обхват на обучението: Територията на МИГ- Лясковец- Стражица

Целева група на обучението: Земеделски производители на територията на МИГ – Лясковец- Стражица.

 

Темa на обучанието:Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм, в т.ч. селски туризъм, като част от професия „Организатор на туристическа агентска дейност” код 812010, специалност „Селски туризъм” 8120102

Изпълнение на договор за финансиране по мярка 41 и мярка 431-1 с №РД-50-140/13.10.2011г.на МИГ”Лясковец-Стражица

 

Продължителност на курса: 30 уч.часа

Организация на обучението:I гр. 25 души,  IIгр. 25 души

 

Срок за записване за участие в програмата: 05.01.2015г.

За да се включите в програмата, моля свържете се с нас на телефон:

052/ 500043,

e-mail: stikcenter@abv.bg

 

Лице за контакти:

Живка Тодорова

Ръководител екип

0895795511