Планирано Общо събрание на МИГ

Общото събрание ще се проведе на 5 февруари 2015г. в гр.Лясковец от 16.30ч. при следния Дневен ред:Покана.Доклад 2014г.