В края на месец март българските пчелари ще могат да кандидатстват по мярка „Инвестиции в земеделските стопанства“

„В края на месец март българските пчелари ще могат да кандидатстват  по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

от новата Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.)“. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на 13-то Международно изложение - договаряне „Пчеларство - Плевен 2015“, което се провежда от 12 до 15 февруари в гр. Плевен.

 „Надявам се, че всеки от Вас ще се възползва по ПРСР.Това ще доведе до увеличаване производството на пчелен мед, който ще намира все по-добър прием на вътрешни и външни пазари и разбира се ще бъде на все по-добра и конкуретна цена.“ каза министър Танева.

От тази година след нотифицикация в ЕК ще започне да се прилага „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”. По Националната програма за пчеларство за 2015 година финансовите средства за подпомагане на сектора са в размер на 4 436 974 лева.