Справка за изплатени проекти към СМР на МИГ

Изплатени проекти към 10.02.2015г.