МИГ договори средствата по Стратегията за местно развитие

МИГ“Лясковец-Стражица“ приключи успешно цялостното договориране на средствата за проекти към Стратегията за местно развитие. Сключените договори на бенефициенти за изпълнение на дейности по одобрени проекти са 57 на брой с одобрена сума 3 100 326,02 лв. Подробна справка! Това е 98% усвояемост на средствата по Стратегията за местно развитие по общо 10 мерки от ОС4-Лидер на Програма за развитие на селските райони. Общите  инвестиции в населените места на територията за въздействие на  местната група са в размер на 5 046 605,26 лв.

Всички одобрени проекти предстои да бъдат реализирани и отчетени до 30.09.2015г.