Публична покана за анализи и проучвания

Документи за публична покана с Реф.№ 9041839/18.05.2015г.

Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в в извършване на маркетингово проучване за установяване на детайлите относно традиционни практики и техники за производство на вино и съпътстващите традиции и дейности като част от местната идентичност на територията на МИГ Лясковец - Стражица, която територия е емблематична за отглеждане на лозови масиви и производство на вина и винени продукти.Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка обхващат следните задачи: - Задача № 1: Проучване за винопроизводството на територията на МИГ Лясковец – Стражица. - Задача № 2: Проучване на традиционни дейности и практики, идентични за територията на МИГ Лясковец - Стражица. - Задача № 3: Обобщаване на резултати, анализи, създаване на база с данни - за територията на МИГ Лясковец - Стражица.

Док1

Док2

Док3

Док4

Обр.1

Обр.2

Обр.3

Обр.4

Обр.5

Обр.6

Обр.7

Обр.8

Обр.9

Обр.10

Обр.11

Обр.12

Обр.13

Обр.14

Обр.15

Обр.16

Обр.17

Док5

Док6

Док7

Док8