Публична покана с №9043425

Документи за кандидастване по обявена обществена процедура на МИГ с № 9043425

Док1

Док2

Док3

обр.1

обр.2

обр.3

обр.4

обр.5

обр.6

обр.7

обр.8

обр.9

обр.10

обр.12

обр.13

обр.14

обр.15

Док4

Док5