Отговор на въпрос по обявена публична процедура

Отговор: