Приключване на вота

 До 28.02.2010г.както е в процедурата, комисията  ще публикува Доклад за проведеното гласуване с резултати, със списък на гласувалите (след проверка за достоверност), с коментар относно: покриване критериите за представителност, лични компетенции и релевантност на кандидатурите,отсъствие на конфликт на интереси и др.

 

Постъпили референции на д-р Цветана Спасова:1.Референция от ЕТ"Арткерамика

-Н.Борисова".2.Референция от фирма"Стефанов-Ив.Стефанов-04"ЕООД

3.Референция от фирма"ПЛАВАН"ООД.

Постъпил списък за секторно представителство на кандидата от фирми, които го подкрепят: 9 на брой.

Постъпил списък за секторно представителство на кандидата с имена на подкрепящи организации и представители:47лица

 

 

Cvetana_Spasova

д-р Цветана Спасова

- икономически дейности

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Ивайло Величков

- икономически дейности

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Dencho-Dimov

Денчо Димов

- икономически дейности

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Yordanka_Andreeva

Йорданка Андреева

- НПО, култура

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Stela_Sokolova

Стела Соколова

- НПО, гражданско общество

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

plamen-penchev

Пламен Пенчев

- селско стопанство

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Yoliyan

Юлиян Койчев

- селско стопанство

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Петър Тахрилов

- селско стопанство

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

 

Постъпила Референция-1 брой

Greta_Yordanova

Грета Йорданова

- селско стопанство

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

 

ПОДКРЕПА word-2003

Iliyana_Petrova

Илияна Петрова

- соц.политика и здравеопазване

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

 

ПОДКРЕПА word-2003

Tatyana_Kapra

Татяна Капра

- култура и образование

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Румен Стойков

- земеделие

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Постъпила Референция за кандидата-1 брой от Ивелина Георгиева

Daniela_Momakova

Даниела Момъкова

- НПО-младежки дейности и спорт

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

ПОДКРЕПА word-2003

 

РЕФЕРЕНЦИЯ

Mariela

Мариела Терзиева

- НПО-младежки дейности и спорт

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Даниела Бърнева

- НПО-младежки дейности и спорт

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Referen_1

Постъпили 3 броя  Референции за кандидата от ОССЗ-В.Търново,от фирма "Домат"Ад и от фирма Болкан Фроузен Фуудс"ООД .

Постъпил списък за подкрепа на кандидата със 7 лица и организации.

 untitled_n

Димитър Димитров

- НПО-младежки дейности и спорт

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003

Boryana_Anastasova

Боряна Анастасова

- околна среда

БЛАНКА ЗА НОМИНИРАНЕ word-2003

CV word-2003

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ word-2003

МОТИВАЦИОННО ПИСМО word-2003

ПИСМО ЗА ПРИОРИТЕТИ word-2003