Предстоят обществени обсъждания на СМР в Стражица-13.02 и Лясковец-23.02

График за провеждане на две обществени обсъждания на Стратегията за местно развитие в гр. Лясковец и гр.Стражица.

 1.Провеждане на обществено обсъждане за местната общност в гр.Стражица.

  • Дата: 13 февруари 2010г., събота
  • Час: 16.00
  • Място: конферентна зала на Община Стражица
  • Участници: представители на селското стопанство-земеделци, животновъди, ветеринари, преработвателни фирми; частен бизнес; НПО, читалища, клубове на пенсионера, социални, културни, образователни, младежки и религиозни структури и организации.
  • Теми: представяне основната рамка на Стратегия за местно развитие на МИГ-Лясковец-Стражица; представяне и коментар по приоритетите в Стратегията; представяне и дискусия на мерките за реализиране на основните приоритети в Стратегията; разясняване процедурите и условията за участие на потенциалните кандидати с проекти към Стратегията; разясняване и коментари на структурата на МИГ, нейното създаване и администриране за периода 2010-2015г.

 2.Провеждане на  обществено обсъждане за местната общност  в гр.Лясковец.

  • Дата: 23 февруари 2010г., вторник
  • Час: 17.00
  • Място: конферентна зала на Община Лясковец
  • Участници: представители на селското стопанство-земеделци, животновъди, ветеринари, преработвателни фирми; частен бизнес; НПО, читалища, клубове на пенсионера, социални, културни, образователни, младежки и религиозни структури и организации.
  • Теми: представяне основната рамка на Стратегия за местно развитие на МИГ-Лясковец-Стражица; представяне и коментар по приоритетите в Стратегията; представяне и дискусия на мерките за реализиране на основните приоритети в Стратегията; разясняване процедурите и условията за участие на потенциалните кандидати с проекти към Стратегията; разясняване и коментари на структурата на МИГ, нейното създаване и администриране за периода 2010-2015г.