Проведени са срещи за популяризиране на СМР в селата

komentar

На 16 и 17 февруари по предварително обявен график се проведоха информационни срещи за популяризиране и обсъждане на Стратегия за местно развитие.

Екипът по проекта проведе срещи с местното население в селата от МИГ-територията  Козаревец, Джулюница, Мерданя, Камен, Владислав, Мирово. Като в изброените села бяха поканени и участваха заинтересовани страни от съседни села.

На срещите се обсъди последният вариант на Стратегията за местно развитие, реалистичността на предлаганите мерки, какви са евентуалните проекти и дали са по възможност най-вече на земеделците. Те споделиха, че трудно биха кандидатствали с проекти поради ограничен бюджет и задлъжнялост.Като цяло, хората в селата са демотивирани и недоверчиви относно бъдещото развитие на населеното място, в което живеят. Като основни активни страни в процеса си остават Читалищата, Кметствата, църковните настоятелства и дребния бизнес. За радост на екипа, по време на срещите в МИГ се включиха нови участници-земеделци, търговци, граждани.

DSC03489  DSC03477

DSC03492  DSC03516