Предварителни резултати от гласуването

Днес, 19.02.2010г. в 13.00ч. е спряно предварителното гласуване за представители в УС и КС на МИГ.Предстои изготвяне на Доклад от комисията.Резултатите към момента са: