Проведено обучение за местни лидери

 DSC03527

 На 23 февруари  2010г. в Конферентната зала на ТК”Лесопарка”, гр.Лясковец се проведе поредното обучение за местни лидери, участници и ключови представители  на  Местна инициативна група Лясковец-Стражица.

  • Обучителното събитие  е част от поредицата мотивационни обучения по проекта, имащи за цел да създадат капацитет сред местните лидери и ключови партньори на територията на МИГ-Лясковец-Стражица. Както и да мобилизират и активизират местните партньори и участници за създаване на  МИГ, да се запознаят със структурата на МИГ, със ролята и финансовите механизми за прилагане на подхода Лидер чрез Стратегията за местно развитие.
  • Външни експерти по подхода Лидер представиха на участниците  следните основни теми: ----Структура, функции, законова рамка, статут и дейности  на МИГ; Процедури по създаване, регистрация и администриране на МИГ.Отчетност и финансиране на МИГ; МИГ- Преглед на основните характеристики.Предизвикателства пред МИГ за устойчиво развитие на селския регион със средства по Подхода ЛИДЕР и ПРСР и др.
  • В обучението активно участие  взеха 45 представители на бизнес, местна власт, образование, социални и здравни услуги, селско стопанство, културата и др.на територията на Лясковец и Стражица.

DSC03549DSC03535DSC03533