Проведени срещи за обсъждане на СМР в Лясковец и Стражица

На 13 февруари 2010г. в гр.Стражица и на 23 февруари 2010г.в гр.Лясковец се проведоха срещи за обсъждане и  популяризиране на СМР.

DSC03570

В срещата участвахаха  представители на селското стопанство-земеделци, животновъди, ветеринари, преработвателни фирми; частен бизнес; НПО, читалища, клубове на пенсионера, социални, културни, образователни, младежки и религиозни структури и организации.

  • Теми: представяне основната рамка на Стратегия за местно развитие на МИГ-Лясковец-Стражица; представяне и коментар по приоритетите в Стратегията; представяне и дискусия на мерките за реализиране на основните приоритети в Стратегията; разясняване процедурите и условията за участие на потенциалните кандидати с проекти към Стратегията; разясняване и коментари на структурата на МИГ, нейното създаване и администриране за периода 2010-2015г.

DSC035711

 

  •