Възможност за сътрудничество от НСМ

Проект " Активна и творческа селска младеж! "

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖТА, предложение от  красива

област във Финландия, осеяна с водни пътища и хиляди езера

Целта на проекта с да се увеличи активното участие на младите хора , техните собствени инициативи, творчество и отговорност по отношение на въпроси от общ интерес, в подкрепа на международното сътрудничество и обмен на информация и опит.

изтегли