Възможности за финансиране на добри идеи
Подкрепа за младежки проекти
Национален литературен конкурс"Водата"
Програма за малки грандове на Фондация Лале
Фонд"Неотложна гражданска намеса"
 
Краен срок: За категории А и B: 1 април за дейности, които ще се проведат между 1 януари и 30 юни на следващата година и 1 октомври за дейности между 1 април и 31 декември на следващата година.
За категория С: 1 февруари в годината на осъществяване на дейностите
За категория D: 3 месеца преди началото на дейностите
Европейската младежка фондация (EYF) подкрепя дейности на младежки НПО или други младежки организации, ангажирани с политиките на Съвета на Европа, както следва:
    - учебни, социални, културни и хуманитарни дейности с европейска насоченост;
    - дейности, целящи засилване на мира и сътрудничеството в Европа;
    - дейности, които да подобрят сътрудничеството и обмена на информация между младите европейски граждани;
    - дейности, насочени към оказване на помощ на развиващите се страни;
    - изследвания и доклади по въпроси, които вълнуват младите.

Национален литературен екоконкурс “Водата”
Краен срок: 31 март 2010 г.
Конкурсът е в три раздела: І - за стихотворение; ІІ - приказка, разказ; ІІІ - есе.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст до 18 години, разделени в три групи: Първа - до 10 години; Втора:11 - 14 години; Трета:15 - 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни произведения, специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници (9000 знака, вкл. интервалите).
Конкурсът ще бъде явен за всички участници в него, тъй като ще бъде виртуален.
Компетентно жури, в състава на което ще участват представители на фондация “Човешката библиотека” () и проект „Място за бъдеще“ (), ще оцени творбите.
На 22 април - Международния ден на планетата Земя, ще бъдат отчетени резултатите и ще бъдат раздадени награди.
Конкурсът ще е ежегоден. Отличените литературни произведения от първите издания на конкурса ще бъдат издадени в сборник.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и е-mail за контакти, изпратете на prikazkata -в- azviarvam.net, най-късно до 31 март 2010 г.
За връзка: Венелина Бербенкова, 058/ 83 12 71; 0895/ 123 696, 0878/ 170 887

 

Програма за малки грандове на Фондация ЛАЛЕ
Краен срок: текущ
Програмата за малки грантове е отворена за неправителствени организации и е основно насочена към местни организации, работещи в малките населени места. Целта на програмата е да насърчи участието на хората от местната общност в инициативи и дейности, свързани с:
- решаване на конкретни социални проблеми;
- подобряване на условията на живот;
- улесняване на достъпа до информация и обслужване;
- предоставяне на подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения;
- повишаване на социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, достъп до качествено образование, възможности на пазара на труда и др.);
- преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи за взаимопомощ, самопомощ и солидарност между поколенията;
- организиране на традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и обичаи, които са съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или разрешаването на проблеми на местната общност;
- въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез предоставяне на социални услуги в общността.
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева.

ФОНД "Неотложна гражданска намеса”
Краен срок: текущ
Фондът е част от тригодишна програма “Общностно развитие и гражданско участие” на Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) 2009 - 2012. Средствата са осигурени от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Основна цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда за разрешаване на местен проблем.
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми, индивидуални граждани, институции.
Срокът за изпълнение на проекта е до 5 месеца.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ за първата година е 15 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 1 500 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 50% съфинансиране на разходите по проекта. Най-малко половината от съфинансирането трябва да е паричен принос на кандидата или партньорите.
Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.