Актуално

Прессъобщение за проведен

Обществен териториален форум за обсъждане на Стратегия за местно развитие на МИГ Лясковец-Стражица


На 31 януари 2010г. в гр.Лясковец се проведе Обществен териториален форум за обсъждане на първи вариант за «Стратегия за местно развитие на Местна инициативна группа Лясковец-Стражица». В обсъждането участваха над 100 представители от ключови сектори като: местно самоуправление, местен бизнес, земеделие и животновъдство, социални, културни, спортни и младежки институции, неправителствени организации, граждани. Местната власт се включи активно в дискутирането на Стратегията със своите представители-д-р Ивелина Гецова-Кмет на Община Лясковец, Красимир Василев-зам.кмет на Община Стражица, Дианка Бобева-финансист, общинските съветници Сергей Добрев и Илиян Маринов, кметовете на селата Козаревец, Джулюница, Мерданя и Добри дял, директории на дирекции от двете общини и др. външни експерти по разработване ан Стратегията и опитни модератори създадоха добре структурирана дискуссия по всеки от трите приоритета за развитие.Най-активно участие с коментари, забележки и предложения във форума взеха представителите на бизнеса и местната власт.Вече има обявена покана за предложения за финансиране на Стратегии за местно развитие с краен срок за приемане на предложения до края на м.май 2010г. До тогава МИГ Лясковец-Стражица ще имат завършен стратегически документ, юридическа регистрация като нестопанска организация за развитие на МИГ-територията и избран екип за администриране. До края на м.февруари екипът на проекта провежда процедура за номинации и гласуване за представители по сектори в управителните и контролни органи на МИГ. За повече информация , свързана с дейностите на МИГ, новини и събития, посетете нашия сайт: www.mig-zaedno.eu .

dsc03197 dsc03199
dsc03205 dsc03209
dsc03299 dsc03315