Покана "Седмица на отворените врати"

От 25 до 30 май 2010г.Сдружение"МИГ-Лясковец-Стражица" организира Втори информационен модул по проекта за местната общност и всички заинтересовани страни.

DSC04385

Дата: 25 – 30 май  2010 година

 • Място: оперативен офис на Сдружение”Местна инициативна група   Лясковец-Стражица”, гр.Лясковец, сградата на „старото кино”, ет.2
 • Часове за посещения: от 10.00ч. до 16.00ч.

 • Мисия: 
 •  -популяризиране на Стратегията за местно развитие на селска територия  Лясковец-Стражица сред местната общност.

   -запознаване на местното население със създаденото Сдружение ”Местна  инициативна група Лясковец-Стражица”.

   -възможност за граждани и представители на МИГ-територията да посетят офиса на организацията, да се запознаят с информационни материали, документи и презентации по проект на  проект  №:431-2-03-47, Договор :РД-50-205/03.06.09г.,„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална    местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица”  по   Програма за развитие на селските райони за периода  2007-2013 година,  подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и   селските райони, с Програмата за развитие на селските райони, с политиката на      Република България в сферата на евроинтеграцията, европейското   законодателство и европейското финансиране.

  -среща с екипа на проекта, експерти, участници в процеса по прилагане на подхода   Лидер на местно ниво и др.

  -достъп до актуална информация за текущи и предстоящи дейности и инициативи на Сдружение ”Местна  инициативна група Лясковец-Стражица”.

  -запознаване с дейността на партньорски МИГ от Европа;

  -запознаване с добрите практики на действащи МИГ в България.

  -запознаване с екипа на проекта, експерти, партньори, участници в МИГ

   

    10 причини да участвате в  СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ:

   

  -искате да знаете повече относно Програмата за развитие на селските райони;

  -любопитни сте да научите всичко за подхода ЛИДЕР и неговото прилагане;

  -имате страхотна идея за участие в развитието на територията, трябва да я споделите, обсъдите, и разработите, очаквайки финансова помощ;

  -изпитвате нужда да бъдете активни и съпричастни представители на общността;

  -търсите актуална информация за оперативните програми и еврофинансирането;

  -имате нужда да бъдете подкрепени в търсенето на възможности за развитие;

  -искате равностойна комуникация, осигурен достъп до информация и помощ;

  -знаете много интересни неща за селския регион и искате да ги споделите;

  -търсите отговори на редица въпроси, свързани с местното развитие;

  -вярвате, че офиса на Сдружение”МИГ Лясковец-Стражица” е полезното и важно място за вас, вашите идеи, вашите мисли и проекти.

   

  Очакваме в Седмицата на отворените врати да се срещнем  с  всички  вас-активни участници в прилагането на подхода Лидер, членове на МИГ, граждани на МИГ-територия Лясковец-Стражица, представители на бизнеса, местната власт, гражданското общество, селското стопанство.