МИГ
МИГ обявява Конкурс за допълващи външни експерти

Срок за кандидастване: 30 март 2013г.

Документи: отворете приложения файл

 
4-март 2013г.-Общо събрание на МИГ

Съобщение до членове и участници в МИГ: на 4 март 2013г., понеделник, от 16.00ч. ще се проведе Общо събрание в залата на Община Лясковец, гр.Лясковец, пл."Възраждане"№1 при следния Дневен ред:

vnimanie

Организиран транспорт от Стражица: в 15.15ч. пред сградата на Община Стражица.

 
Екипът на МИГ премина обучение за оценка
Членове на УС на МИГ и екипа на МИГ преминаха успешно обучение на тема„Методи за оценка и контрол на риска при изпълнение на СМР”, проведено на 4, 5 и 6 декември 2012г.Основна цел на обучението беше да се повиши  капацитет на бенефициентите и членовете на екипа на МИГ при оценяването и контролирането на риска, във връзка с изпълнението на проекти по Стратегията, което е предпоставка за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.
 
МИГ внесе 2 проекта за трансгранично сътрудничество

 На 10.12.2012г. МИГ"Лясковец-Стражица" депозира като партньор  два проекта по Мярка 4.2.1.„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Първият проект е вътрешнотериториален, съвместно с МИГ"Карнобат" и ще изследва общите традиции на двата региона в сферата на винопроизводството и традиционните дейности. Двете МИГ ще създават общ регионален продукт за съхранение на местните идентичности.

Вторият проект е трансграничен с МИГ от Латвия и Полша. Тук дейностите са свързани основно с проучване на чуждите добри практики по Лидер , в сферата на туризма и създаване на регионална марка за туризъм.

 
Покана за ОБЩО събрание-3 октомври

На основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица»,както и във връзка  с  Протокол №СМР-09/18.09.2012г. от заседание на УС на СНЦ» МИГ-Лясковец-Стражица».

 На основание Заповед №22/19.09.2012 г на Председателя на УС на МИГ» Лясковец-Стражица»

 ВИ  УВЕДОМЯВАНЕ ЗА  СЛЕДНОТО:

 

продължава>
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 18