Обявени мерки за кандидатсване със срок до 5 септември 2014г.

ОБЯВЕНИ МЕРКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ПО СЕДМА ПОКАНА  с бюджет и период на прием:

 

- Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания», бюджет  - 22 163,93 лв.

- Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства»”, бюджет- 92 130,10 лв.,

-Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", бюджет – 76 883,12 лв.

- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, бюджет – 13 440,79 лв.

продължава>
 
Внесени проекти по Шеста покана

Мярка 331„Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3", Рег.№ СМР/6/16/М331/77, проект: „Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм, в т.ч селски туризъм”, като част от професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, кандидат: кандидат: ЦПО „СТИК” ЕООД, 

продължава>
 
Последни покани на МИГ

Покана по Мярка 111

Покана по Мярка 312

Покана по Мярка 321

Покана по Мярка 322

Покана по Мярка 331

 
Мярка 322

Документи за кандидати по мярка 322

Док1

Док2

Док3

Док4

Док5

Док6

Док7

Док8

 
« НачалоПредишна12345678СледващаКрай »

Страница 1 от 8