Документи по мярка 121

Документи за кандидатстване по мярка 121

Док1

Док2

Док3

Док4

Док5

Док6

Док7

Док8

Док9

Док10

Док11

Док12

Док13

Док14

Док15

Док16

Док17

Док18

Док19

Док20

Док21

Док22

Док23

Док24

Док25

 
МИГ подписа Анекс и удължава срока за прием на проекти към СМР

На 21.12.2013г. МИГ подписа Анеекс към договор за финансиране на Стратегия за местно развитие с който анекс, съгласно чл.Чл. 9,(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Крайният срок за представяне в Разплащателната агенция на заверени копия на заявленията, одобрени от МИГ, и придружаващите ги документи е 31 март 2014 г. и (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Крайният срок за изпълнените и отчитане на проекти по стратегията за местно развитие е 30 юни 2015 г.

 
Проекти по приключил Четвърти прием на МИГ

Приключи Четвърти прием на МИГ по мярка 312. Секторът на бизнеса входира 4 заявления за финансово подпомагане.

продължава>
 
Приключи поредният прием по мярка 313

На 30.09.2013г. приключи приемът на МИГ за проекти по мярка 313"Насърчаване на туристическите дейности" с един внесен проект.

Предложението е на Община Стражица, наименованието на проекта е: "Подобряване условията за експониране и представяне на местното културно наследство в изложбена зала-град Стражица"

 

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 12