ВАЖНО!
komentar
До всички бенефициенти по Втора покана на МИГ. Обръщаме ви внимание за реда за внасяне на проектни заявления: Всеки кандидат внася по 1 бр.оригинал и 2 бр.копия на своите документи по заявлението за кандидастване.Всички Документи се внасят запечатани в плик, който е надписан съгласно указанията за кандидастване.
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

komentar

До всички бенефициенти по Втора покана на МИГ. Обръщаме ви внимание за реда за внасяне на проектни заявления: Всеки кандидат внася по 1 бр.оригинал и 2 бр.копия на своите документи по заявлението за кандидастване.Всички Документи се внасят запечатани в плик, който е надписан съгласно указанията за кандидастване.


 
Неодобрени за финансиране проекти по Първа покана

1.УИН : СМР/1/09/М331/07 .Проект: Информационни дейности: 1 информационна  кампания (2 обучения) .Кандидат: Сдружение”Регионални инициативи”. Обща стойност на проекта:12 685.02 лв. Обща оценка: 39.75т. Решение на Комисията: №СМР-1/03/30.07.2012г.

2.УИН : СМР/1/06/М312/04 .Проект: Къща за гости в село Козаревец .Кандидат: Фирма”ТОРИ ГОЛД – 12 ЕООД ”. Обща стойност на проекта:96 185.91 лв. Обща оценка: 0т.. Решение на Комисията: отхвърлен на ниво»Техническа оценка».

3.УИН : СМР/1/07/М321/09 .Проект: Създаване на център за настаняване от семеен тип с мобилен екип .Кандидат: Сдружение”Регионални инициативи”. Обща стойност на проекта:101 803,81 лв. Обща оценка: 37.00т. Решение на Комисията: №СМР-1/09/31.07.2012г.

 

 
Предложени за финансиране проекти по Първа покана

1.Проект:Създаване на съвременни условия за спорт отдих и рекреация на активните младежи и жителите на Лясковец .Кандидат: Община Лясковец.

2.Проект:Строително монтажни работи по енергийна ефективност на общинска сграда в кв. 76 гр. Стражица .Кандидат: Община Стражица.

3.Проект: .Вертикална планировка – централна част в с. Виноград I част .Кандидат: Община Стражица.

4.Проект: .Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец . Кандидат: Община Лясковец.

5.Проект: .Информационии дейности: 3 информационни сесии . Кандидат: Фондация „Регионални инициативи”.

6.Проект: Закупуване на телескопичен товарач Bobcat-TL470 . Кандидат: КПК”Доверие-Козаревец”.

7.Проект: Закупуване на стационарен ехограф за предоставяне на частични здравни услуги . Кандидат: ЕТ”Индивидуална Практика за Специализирана Доболнична Медицинска помощ - лек.к-т Д-р Г.Георгиев” .

 

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 12