Одобрени за финансиране проекти по Първа покана

1.УИН : СМР/1/07/М321/11 .Проект:Създаване на съвременни условия за спорт отдих и рекреация на активните младежи и жителите на Лясковец .

продължава>
 
Покана за обучение

Тема: „Обучения на местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие”. Обучението е за представители на: земеделието и животновъдството (фермери и земеделски производители), местна власт, частен сектор (малък и среден бизнес), формални и неформални граждански организации, читалища, клубове на пенсионера, уязвими групи, малцинства, хора с увреждания, училища, детски градини, настоятелства (църковни и училищни), граждани и др. Дата за провеждане на обучението: 8-9 август 2012г. Място: ТК”Лесопарка”, гр.Лясковец, конферентна зала. Начален час: 13.30ч.ЗАПОВЯДАЙТЕ:

 
Публична покана за отваряне на внесени заявления

Съобщение: до бенефициенти с внесени проекти към СМР, медии, местна общност, участници в МИГ. На 11.06.2012г., от 13.30ч. в офиса на МИГ"Лясковец-Стражица"ще се извърши публично отваряне на внесени заявления по Първа покана за финансиране на проекти към СМР. С това стартира етапа на административна оценка на депозираните документи съгласно утвърдена Процедура за прилагане на СМР и Процедура за оценка. Срокът за административна оценка е 10 работни дни в които, бенефициентите с проекти трябва да внесят липсващи документи и да направят уточнения по своите заявления. Административната оценка е отворена и публична.

 
Съобщение до бенефициентите с проекти към СМР
СЪОБЩЕНИЕ ДО БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИМАЩИ НАМЕРЕНИЕ ДА ВНАСЯТ ПРОЕКТИ ПО ПЪРВА ПОКАНА:
Офисът на МИГ"Лясковец-Стражица" в гр.Лясковец ще работи и в почивните дни както следва: 2 и 3 юни 2012г.(събота и неделя) от 09.00ч.до 18.00ч. Телефони за допълнителна информация по входиране на заявления към СМР: 0878779101, 0894621165, 0894621167.
cel
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 12