Уточнение за ОБЩИНИ

При подготвяне на своите проекти  ОБЩИНИТЕ не е необходимо да прилагат следните документи:

1. Счетоводен баланс за последния отчетен период;

2. Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период, заедно със справката по видове икономически дейности;

3.Справка за справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период.

 
Дни за консултация с външни експрети

 

komentar
График за консултации с външни експерти:
1.гр.Лясковец, офис на МИГ, 18 май 2012г., от 09.00ч. до 12.00ч., експерт Галина Даскалова, мерки 111 и 121.
2.гр.Стражица,Инф.център на Общината, 18 май 2012г., от 13.00ч. до 17.00ч., експерт Галина Даскалова, мерки 111 и 121.
 
продължава>
 
Удължаване срока по Първа покана

На основание Решение №15/24.04.2012г. на УС на МИГ"Лясковец-Стражица" има нов краен срок по обявена Първа покана за финансиране на проекти към СМР. Документи могат да бъдат внасяни до 4 юни 2012г., до 18.00ч. .Срокът е удължен за всички обявени мерки: 111,121,311,312,321,322 и 331.

Заповеди-удължаване

pqsychen_chasovnik

 

 

 

 
График за информационни срещи/консултации

ГРАФИК ЗА СРЕЩИ/КОНСУЛТАЦИИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

продължава>
 
« НачалоПредишна1112СледващаКрай »

Страница 11 от 12