Подходът ЛИДЕР
Акценти в новата ОСП

Акцентите в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бяха разгледани по време на Годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, състояла се в курорта Албена.

продължава>
 
Регистър на оценители и експерти


продължава>
 
Подписан е Договора за финансиране на Стратегията за местно развитие

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=790479

продължава>
 
Конкурс за външни експерти и оценители в МИГ

lider

На основание Заповед №СМР-03/13.01.2012г. на  Изпълнителния директор на Сдружение„Лясковец-Стражица” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти и  оценители по прилагане на Стратегия за местно развитие и за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГ „Лясковец-Стражица” –прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.обявява конкурс:

продължава>
 
13 ноември: подписване на Договор за финансиране на Стратегията
http://www.agro.bg/news/article30668.html#.TpWHMVW_9AF.facebook
 
Страница 1 от 6