Подходът ЛИДЕР


11-та среща на Националните селски мрежи
На 27.04. 2011 г. в германския град Бад Шандау,Германия  се проведе 11-та поредна среща на управляващите звена на Националните селски мрежи в Европейския съюз, създадени в съответствие с Регламент 1698/2005 на ЕС.
продължава>
 
31 март 2011г.е срокът за подаване на промоционални програми, насочени към трети страни
От тях могат да се възползват сдружения на производители или на производители и търговци, които са представителни по отношение на производството или на производството и предлагането на пазара на земеделски или хранителни продукти. Промоционалните програми са за дейности по предоставяне на информация, както и за промоция на земеделски и хранителни продукти в трети страни, които не са членки на Европейския съюз.
продължава>
 
Препоръки от МО за изпълнението на СМР по мярка 41
Според доклада на Междинната оценка на ПРСР,и ма спешна необходимост от изпълнението на подхода ЛИДЕР, като то трябва да бъде ускорено, за да се осигури участието на местно ниво не мобилизираните човешки ресурси в различните райони.
Очаква се до края на  2015 г. броят на проектите, финансирани по стратегиите за местно развитие да достигнат повече от 2,000.
Picture1
продължава>
 
Изводи и препоръки към подхода "ЛИДЕР" и МИГ
Като цяло доклада от одита на Европейската сметна палата съдържа подробен анализ на цялостната работа по прилагане на подхода „ЛИДЕР”, описани са множество полезни практики, които биха били полезни като идеи за нови проекти на българските кандидати, описани са примери и за добра работа на МИГ , посочени са и добре подготвени и балансирани по отношение на приоритетите  Стратегии за местно развитие от различни страни на ЕС.
продължава>
 
"ЛИДЕР" се наблюдава и контролира от Европейската сметна палата
Изводи и препоръки към подхода „ЛИДЕР“ и местните инициативни групи /МИГ/,Стойчо Стойчев – Председател на Ямболска търговско – промишлена палата.Изводи, мнения, препоръки.Интересно четиво за всички участници в МИГ.
продължава>
 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »

Страница 4 от 6