Подходът ЛИДЕР


Проведено обучение за местни лидери

 DSC03527

 На 23 февруари  2010г. в Конферентната зала на ТК”Лесопарка”, гр.Лясковец се проведе поредното обучение за местни лидери, участници и ключови представители  на  Местна инициативна група Лясковец-Стражица.

продължава>
 
Проведени са срещи за популяризиране на СМР в селата

komentar

На 16 и 17 февруари по предварително обявен график се проведоха информационни срещи за популяризиране и обсъждане на Стратегия за местно развитие.

продължава>
 
Национална селска мрежа

 Официалната страница на Националната селска мрежа вече работи. Всеки, който се интересува от информация за структурирането и развитието на мрежата в страната и в ЕС, може да я потърси на www.nsm.government.bg

продължава>
 
Основно ръководство

Цел на документа/брошурата

Този документ описва подхода „Лидер" и обяснява как той може да помогне за развитието на населените места в селските райони. Документът също така дава основна информация за това как подходът трябва да бъде въведен на местно ниво като неотделима част от политиката за развитие на селските райони на Европейския Съюз (ЕС).

Документът включва:

  • описание на понятието „Лидер";
  • основните характеристики на подхода „Лидер";
  • основно обяснение за това как подходът „Лидер" функционира в реални условия;
  • основни лица за контакт за допълнителна информация.
 
Въведение

Понятието „ЛИДЕР”

Основната идея на подхода „ЛИДЕР” се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се планират и прилагат на местно ниво с участието на местните заинтересовани страни, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от съответните обществени администрации и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики.

продължава>
 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »

Страница 6 от 6