Програма за развитие на селските райони
Фонд „Земеделие” подкрепи с 1.4 млн. лева проекти за модернизирането на стопанства

На заседание на Комисията за прозрачност (ЕКОП) бяха подкрепени няколко проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

продължава>
 
ЕК представи предложението си за бъдещата политика на ЕС за развитието на селските райони
european_commissionn

Предложението на Европейската комисия за бъдещата политика на Европейския съюз (ЕС) за развитие на селските райони за следващия програмен период 2014 -2020 г.,е направено.

 

продължава>
 
Прием по три мерки от ПРСР

C1

Прием на заявления за подпомагане по Мярка 122  "Подобряване на икономическата стойност на горите" от ПРСР.

Прием на заявления за подпомагане по Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР.

Прием на заявления за подпомагане по Мярка 142  "Създаване на организации на производители" oт ПРСР.

 
Проектите по Мярка 312 ще бъдат разгледани в рамките на ограничен бюджет

По време на приема на проекти по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” в периода 9 ноември 2011 – 9 декември 2011, във Фонд „Земеделие” постъпиха 579 проекта за подпомагане. Заявената субсидията е 163 290 559 лв., което надхвърля над 3 пъти бюджета, определен в заповедта за конкретния прием. Неговият  размер е 47 436 634 лв.

 

продължава>
 
Общините с договори до 2012 по ПРСР могат да удължат срока за изпълнението им

Общините, които имат договори по ПРСР с краен срок за изпълнение през 2012 и са възложители по ЗОП и НВМОП, могат да подадат искане за удължаването им. Това е възможно след изменение на националното законодателство от 2011.

kk

продължава>
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 19