Публична покана "Обучения"

Документи за участници и информация за обществената поръчка: Линк на интернет-страницата на АОП: ID9031637Публична Покана: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031637 

Док1

Док2

Док3

Док4

Док5

Док6

Док7

Док8

Док9

Док10

Док11

Док12

Док13

Док14

Док15

Док16

Док17

Телефон за справка и въпроси: 0894621167 - Мария Петкова