Публична покана"Информационни дейности"

Документи за участници и информация за обществената поръчка

Док2

Док3

Док4

Док5

Док6

Док7

Док8

Док9

Док10

Док11

Док12

Док13

Док14

Док15

Телефон за справка и въпроси: 0894621167 - Мария Петкова