Документи за кандидати по публична покана №9034388

Документи за участие в процедура по възлагане на дейност с предмет:Публичност и информационни дейности за  прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2014 г.” на територията на МИГ - Лясковец-Стражица”, със 3 обособени позиции:

Док1, 

Док2

Док3

Док4

Док5

Док6

Док7

Док8

Док9

Док10

Док11

Док12

Док13

Док14

Док15

Док16

Док17

Док18

Док19

Док20

Док21